Kontaktné údaje:


Marian Hruška

tel.: 0949 719 131
e-mail: spectal@spectal.eu


Arnold Štrbík

tel.: 0908 762 999
e-mail: retrooptic@gmail.com


Korešpondenčná adresa:
RETRO OPTIC, s.r.o.
943 52 Mužla 96